sede

 

transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

facebook

 

 

 

 

Novas

imagen

Categor�

Novas

08-11-2017
Proceso Regularización Catastral

Charla o mércores 15 ás 18:30 na casa da cultura.

 

 

 

04-07-2017
CURSOS DE NATACION 2017

DATA DE INICIO: LUNS 10 DE XULLO

(ULTIMO DIA PARA INSCRIPCION XOVES 06-07-2017) 

HORARIO:

  • 11:00 h a 11:30 h

  • 11.30 h a 12:00 h

  • 12:00 h a 12:30 h

  • 12.30 h a 13:00 h

  • 13:00 h a 13.30 h

21-06-2017
Bando sobre o uso Responsable da Auga

Recordáselle os veciño/as que o único uso autorizado é o doméstico (artigo 34 do regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable do Concello de Portomarin), polo tanto solicitase un CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, quedando prohibido o uso da augada traída municipal para rego, baldeo, enchido de piscinas, lavado de automóbiles nin para outros fins que non sexa os propios de consumo humano ata novo aviso.

 

21-06-2017
Bando sobre a Prohibición de Queimas

Que dende o día 21-06-2017 A partires das 00:00 horas QUEDARÁN PROHIBIDAS AS QUEIMAS DE RESTOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS EN GALICIA.

 

08-02-2017
PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN

O PRAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AMPRIASE ATA O DIA 15-02-2017 AS 14:00 H SEGUNDO RESOLUCIÓN DA ALCALDIA DE DATA 30.01.2017

 

20-12-2016
Felicitación de Nadal

Felicitación de Nadal coa Postal Gañadora

 

20-12-2016
Actividades de Nadal

Actividades de Nadal

 

 

 

30-11-2016
ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE PORTOMARÍN
O concello de Portomarín está a elaborar unha Estratexia de Sustentabilidade Ambiental para contribuír a mellorar o seu
comportamento fronte o cambio climático, con base no estado ambiental actual.

 

 
04-11-2016
SUBVENCION COFINANCIADA POLO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVMENTO RURAL (FEADER) NO MARDO DO PROGRAMA OPERATIVO FEADER-GALICIA 2014-2020.

 
IN417P-16A38 cunha axuda de 19.710,90 € sobre un total de 26.281,20 €.
 
IN417P-16A39 cunha axuda de 19.710,90 € sobre un total de 26.281,20 €.

 

 
 
03-11-2016
ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
PROXECTO PARA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS NO CONCELLO DE PORTOMARIN.25-10-2016
Presentación Audioguías Turísticas
O vindeiro domingo día 30 de outubro de 2016 as 13:30 horas na Casa do Pobo de Portomarin (antiga Casa Sindical)


29-06-2016
CURSOS DE NATACION 2016


25-06-2016
ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de unha brigada de ci


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de tratamentos preven


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de unha brigada de ci


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de un vehículo motobo

  

 

 

 

24-06-2016
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS DE APOIO SERVICIOS MULTIPLES ( RECOLLIDA LIXO, ABTO. DE AGUAS ,CAMIÑO FRANCES, ATENCION ALBERGUE E OUTRAS LABORES MEDIOAMBIENTAIS)
  24-06-2016
BASES PARA ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

 

 

Bases
 


Publicado en Portomarín o 24/06/2016

01-06-2016
I concurso de Ornamentación de balcóns e fiestras na Vila de Portomarin 2016

I concurso de Ornamentación de balcóns e fiestras na Vila de Portomarin 2016
 

29-04-2016
Servizo de Atención o Fogar

O día 14/05/2016 é o último día de plazo para a presentación de solicitudes de licitación do SAF ás 14:00

 

21-04-2016
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REXER A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Publicado no Perfil do Contratante06-04-2016
PREGO DE CONDICIONS PARA A CONCESION DE POSTOS VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARIN.


Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os  seguintes:

Data: 12 de abril de 2016 
 
Hora: 13:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.
 
 
 ----------
Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os  seguintes:

Data: 12 de abril de 2016 
Hora: 12:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.
30-12-2015
ALLEAMENTO DE PARCELAS

ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

Publicado no Perfil do Contratante

26-02-2014
Protección Civil de Portomarín se integra en Emerxencias 112

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Portomarín está ya plenamente integrada en el Servizo Galego de Emerxencias, que coordina la Xunta de Galicia a través del 112.

26-02-2014
Portomarín ha renovado parte de su alumbrado público

Portomarín ha renovado parte de su alumbrado público con apoyo de la Xunta, lo que implicará un importante ahorro en el recibo de la luz. En actuaciones similares, esa rebaja en la factura ha llegado a ser de hasta un 80%. Así lo indicó ayer el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, quien supervisó en Portomarín las mejoras energéticas acometidas gracias a ese proyecto financiado por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega).


logos
replicas relojes lujo
replicas de relojes
replicas relojes
replika klockor