transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

 

 

 

 

 

plan xeral

 

2015

 

 

castro en lugo

 

 

admon

replica de relojes

 

plus
Últimas Novas
Servizo de Atención o Fogar

O día 14/05/2016 é o último día de plazo para a presentación de solicitudes de licitación do SAF ás 14:00

 

PREGO DE CONDICIONS PARA A CONCESION DE POSTOS VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARIN.


Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os  seguintes:

Data: 12 de abril de 2016 
 
Hora: 13:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.
 
 
 ----------
Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os  seguintes:

Data: 12 de abril de 2016 
Hora: 12:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.
ALLEAMENTO DE PARCELAS

ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

Publicado no Perfil do Contratante

banner

replicas de relojes de lujo rolex replicas relojes replicas de relojes tag heuer
logos