sede

 

transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

facebook

 

facebook

 

 

 

Novas

imagen

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Portomarín


O plan estará exposto físicamente durante o mencionado prazo nas oficinas da casa do concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como tamén no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello: https://portomarin.sedelectronica.gal

 

 
 


foto

 
O Pleno deste Concello na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de marzo do 2021, aprobou inicialmente o Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais no concello de Portomarin, confeccionado pola empresa SEAGA ao abeiro do convenio ao que este Concello está adherido, subscrito pola colaboración entre a Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias.


Este plan exponse ao público durante o prazo de 20 días hábiles, que empezará a contar a partir do día seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o devandito prazo poida ser examinado e poidan formularse as alegacións e reclamacións que se estimen pertinentes polos que se consideren interesados.

 
 
 


logos
breitling replica omega replica replicas rolex breitling replica omega replica aaa replica watches