sede

 

transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

facebook

 

 

 

 

Novas da categoría

imagen

Categorías

Novas da categoría

08-11-2017
Proceso Regularización Catastral

Charla o mércores 15 ás 18:30 na casa da cultura.

 

 

 

04-07-2017
CURSOS DE NATACION 2017

DATA DE INICIO: LUNS 10 DE XULLO

(ULTIMO DIA PARA INSCRIPCION XOVES 06-07-2017) 

HORARIO:

  • 11:00 h a 11:30 h

  • 11.30 h a 12:00 h

  • 12:00 h a 12:30 h

  • 12.30 h a 13:00 h

  • 13:00 h a 13.30 h

21-06-2017
Bando sobre o uso Responsable da Auga

Recordáselle os veciño/as que o único uso autorizado é o doméstico (artigo 34 do regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable do Concello de Portomarin), polo tanto solicitase un CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, quedando prohibido o uso da augada traída municipal para rego, baldeo, enchido de piscinas, lavado de automóbiles nin para outros fins que non sexa os propios de consumo humano ata novo aviso.

 

21-06-2017
Bando sobre a Prohibición de Queimas

Que dende o día 21-06-2017 A partires das 00:00 horas QUEDARÁN PROHIBIDAS AS QUEIMAS DE RESTOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS EN GALICIA.

 

08-02-2017
PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN

O PRAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AMPRIASE ATA O DIA 15-02-2017 AS 14:00 H SEGUNDO RESOLUCIÓN DA ALCALDIA DE DATA 30.01.2017

 

20-12-2016
Felicitación de Nadal

Felicitación de Nadal coa Postal Gañadora

 

20-12-2016
Actividades de Nadal

Actividades de Nadal

 

 

 

30-11-2016
ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE PORTOMARÍN
O concello de Portomarín está a elaborar unha Estratexia de Sustentabilidade Ambiental para contribuír a mellorar o seu
comportamento fronte o cambio climático, con base no estado ambiental actual.

 

 
04-11-2016
SUBVENCION COFINANCIADA POLO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVMENTO RURAL (FEADER) NO MARDO DO PROGRAMA OPERATIVO FEADER-GALICIA 2014-2020.

 
IN417P-16A38 cunha axuda de 19.710,90 € sobre un total de 26.281,20 €.
 
IN417P-16A39 cunha axuda de 19.710,90 € sobre un total de 26.281,20 €.

 

 
 
03-11-2016
ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
PROXECTO PARA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS NO CONCELLO DE PORTOMARIN.25-10-2016
Presentación Audioguías Turísticas
O vindeiro domingo día 30 de outubro de 2016 as 13:30 horas na Casa do Pobo de Portomarin (antiga Casa Sindical)


29-06-2016
CURSOS DE NATACION 2016


25-06-2016
ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de unha brigada de ci


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de tratamentos preven


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de unha brigada de ci


24-06-2016
Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de un vehículo motobo

  

 

 

 

24-06-2016
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS DE APOIO SERVICIOS MULTIPLES ( RECOLLIDA LIXO, ABTO. DE AGUAS ,CAMIÑO FRANCES, ATENCION ALBERGUE E OUTRAS LABORES MEDIOAMBIENTAIS)
  24-06-2016
BASES PARA ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

 

 

Bases
 


Publicado en Portomarín o 24/06/2016

01-06-2016
I concurso de Ornamentación de balcóns e fiestras na Vila de Portomarin 2016

I concurso de Ornamentación de balcóns e fiestras na Vila de Portomarin 2016
 

29-04-2016
Servizo de Atención o Fogar

O día 14/05/2016 é o último día de plazo para a presentación de solicitudes de licitación do SAF ás 14:00

 

21-04-2016
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REXER A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Publicado no Perfil do Contratante06-04-2016
PREGO DE CONDICIONS PARA A CONCESION DE POSTOS VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARIN.


Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os  seguintes:

Data: 12 de abril de 2016 
 
Hora: 13:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.
 
 
 ----------
Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os  seguintes:

Data: 12 de abril de 2016 
Hora: 12:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.
30-12-2015
ALLEAMENTO DE PARCELAS

ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

Publicado no Perfil do Contratante


logos