sede

 

transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

facebook

 

facebook

 

 

 

Ordenanzas

ANO 2021

 

ORDENANZA Nº1

 

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PUBLICO LOCAL por parte de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga, e hidrocarburos.

 

 

ANO 2020

 

ORDENANZA Nº1

 

- 2017_10_13_ordenanza_IBI

 

2017_10_13_mod_ordenanza_IBI

 

1989_12_23_ordenanza_IBI

 

 

 

ORDENANZA Nº2

 

- 1989_12_23_ordenanza_IVTM

 

 

 

ORDENANZA Nº3

 

1989_12_23_ordenanza_C_ESPECIAIS

 

 

 

ORDENANZA Nº4

 

1988_12_16_ordenanza_pp_auga

 

1989_12_23_mod_ordenanza_pp_auga

 

1997_02_24_mod_ordenanza_pp_auga

 

1999_12_24_mod_ordenanza_pp_auga

 

- 2012_03_07_mod_ordenanza_pp_auga

 

 

 

ORDENANZA Nº5

 

- 1999_12_24_modif_ordenanza_pp_piscina

 

2007_01_09_ordenanza_pp_piscina

 

2014_05_26_modif_ord_pp_piscina

 

 

 

ORDENANZA Nº6

 

- 2010_07_26_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_da_taxa_pro_Ocupacion_de_Terreos_de_uso_Publico

 

 

 

ORDENANZA Nº7

 

1999_12_24_Ordenanza_Taxa_Ocupacion_do_subsolo_solo_e_Voo_na_Via_Publica

 

 

 

ORDENANZA Nº8

 

1988-12-16_ordenanza_taxa_recollida_lixo

 

2000-12-30_modif_ordenanza_taxa_recollida_lixo

 

2012-03-08_modif_ordenanza_taxa_recollida_lixo

 

 

 

ORDENANZA Nº9

 

- 2005-11-10_ordenanza_ICIO

 

2019-11-20_modif_ordenanza_ICIO

 

 

 

ORDENANZA Nº10

 

- 1995_05_18_ordenanza_IAE

 

 

 

ORDENANZA Nº11

 

2014-06-07_ordenanza_municipal_servizo_axuda_no_fogar

 

 

 

ORDENANZA Nº12

 

2010-08-04_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_da_taxa_pla_prestacion_do_servizo_do_punto_limpo

 

 

 

ORDENANZA Nº13

 

2010-08-04_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_do_prezo_publico

 

2013-08-24_modificacion_Ordenanza_Fiscal_Reguladora_do_prezo_publico

 

 

 

ORDENANZA Nº14

 

1997_02_24_Ordenanza_fiscal_reguladora_da_taxa_de_expedicion_de_documentos_e_tramitacionadministrativa

 

2012_03_14_Ordenanza_fiscal_reguladora_da_taxa_de_expedicion_de_documentos_e_tramitacionadministrativa

 

 

 

ORDENANZA Nº15

 

- 2010_03_24-Ordenanza_Reguladora_da_Administracion_Electronica

 

2017_01_28_ORDENANZA_ADMINISTRACION_ELECTRONICA

 

 

 

ORDENANZA Nº16

 

- 2012_01_11_Ordenanza_Reg_de_Estab_Act_non_Som_a_Ava_Inc_Amb

 

 

 

ORDENANZA Nº17

 

2012_09_07_Ordenanza_reguladora_da_corta_e_saca_de_madeira

 

 

 

ORDENANZA Nº18

 

2015_05_26_ordenanza_reguladora_do_mercado_municipal

 

 

 

ORDENANZA Nº19

 

2015_05_26_ordenanza_fiscal_da_taxa_do_mercado_municipal

 

 

 

ORDENANZA Nº20

 

17_04_29_Ordenanza_Reguladora_da_limpeza_de_terreos_e_soares_e_medidas_de_PCI

 

 

 

 

ORDENANZA Nº21

 

- 17_01_28_ordenanza_reguladro_da_venta_ambulante

 

 

 

ORDENANZA Nº22

 

- 17_01_28_ordenanza_fiscal_postos_e_barracas_de_venta_ambulante

 

 

 

ORDENANZA Nº23

 

2020_11_11_Ordenanza_Reguladora_do_Viveiro_de_empresas

 

 

 

 

ORDENANZA Nº24

 

20201231_Ordenanza da publicade exterior sinalizacion e rotulacion

 

01_01_comunicacion

 

 

 

PROXECTO PARA CONSULTA PREVIA DO REGULAMENTO REGULADOR DO USO DAS INSTALACIONS SOCIO-CULTURAIS E GASTRONOMICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL SITAS EN PORTOMARIN.


SOLICITUDE DE USO DAS INSTALACIONS SOCIOCULTURAIS E GASTRONOMICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.


CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL.


AUTOLIQUIDACION TAXA E FIANZA DE USO DOS LOCAIS MUNICIPAIS.

------------------------------------------

 

 

PROXECTO PARA CONSULTA PREVIA DA ORDENANZA REGULADORA DO VIVEIRO DE EMPRESAS NO CONCELLO DE PORTOMARIN.

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL.

 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO VIVEIRO DE EMPRESAS.

-------------------------------------------

 

 

PROXECTO PARA CONSULTA PREVIA DA ORDENANZA REGULADORA SOBRE CONDICIONS TECNICAS, ESTETICAS DE ORNATO PUBLICO E LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE PORTOMARIN.

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL.

-------------------------------------------

 

 

PROXECTO PARA CONSULTA PUBLICA DA ORDENANZA REGULADORA DA PUBLICIDADE EXTERIOR, SINALIZACIÓN E ROTULACIÓN NO CONCELLO DE PORTOMARIN .

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A ELABORACIÓN DE ORDENANZA OU REGULAMENTO MUNICIPAL .

 

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE INSTALACION DE PUBLICIDADE EXTERIOR, SINALIZACION E ROTULACION .

-------------------------------------------

 

 

ORDENANZA LIMPEZA TERREOS E INCENDIOS 2017

 

17.01.28.- ORDENANZAS REGULADORA VENTA AMBULANTE

 

17.01.28.- ORDENANZA FISCAL VENTA AMBULANTE

 

17.01.28.- ORDENANZA ADMINISTRACION ELECTRONICA


logos
breitling replica omega replica replicas rolex breitling replica omega replica aaa replica watches